Đại lý Miki Pulley Vietnam,Controller OPC-1622N Art. No.: 127794400 Miki Pulley

OPC-1622N - Art. No.: 127794400 Controller

OPC-1622 MIKI PULLEY OPC-1622N

Bộ nhận tín hiệu SAG

Miki Pulley/Japan

Model: OPC-1622N

Controller ; Art number: 127794400

Bao gồm Sensor nhìn độ căng:

Model: OPC-1622N-S4

Sensor ; Art number: 127769500

Model: OPC-1622N-S4-2M

Cable ; Art number: 127770800

2

Bộ nhận tín hiệu SAG

Miki Pulley/Japan

Model: OPC-1701

Controller ; Art number: 048152600

 

Model

Motor capacity [W]

Poles

Power supply Voltage[V]/Frequency[Hz]

Speed reduction ratio

Output shaft rotation speed[min-1]

Output shaft torque [N・m]

Mass[kg]

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

RWM-006-30

-10

60

4

3-phase 200/50、200・220/60

1/10

135

163

3.4

2.9

3.6

-20

1/20

67.5

81.3

6.1

5.1

-30

1/30

45

54.2

8.2

6.8

RWM-009-30

-10

90

4

3-phase 200/50、200・220/60

1/10

133

160

5.2

4.3

4.1

 

Model

Motor output[kW]

Poles

Power supply Voltage[V]/Frequency[Hz]

Speed reducer frame number

Speed reduction ratio

Mass[kg]

10

20

30

40

50

60

RWM-02-40-10-IE1

RWM-02-40-20-IE1

RWM-02-40-30-IE1

RWM-02-40-40-IE1

RWM-02-40-50-IE1

RWM-02-40-60-IE1

0.2

4

3-phase 200/50、200・220/60

40

1/10

1/20

1/30

1/40

1/50

1/60

8.8

RWM-04-50-10-IE1

RWM-04-50-20-IE1

RWM-04-50-30-IE1

RWM-04-50-40-IE1

RWM-04-50-50-IE1

RWM-04-50-60-IE1

0.4

4

3-phase 200/50、200・220/60

50

1/10

1/20

1/30

1/40

1/50

1/60

12

RWM-07-63N-10-IE3

RWM-07-63N-20-IE3

RWM-07-63N-30-IE3

RWM-07-63N-40-IE3

RWM-07-63N-50-IE3

RWM-07-63N-60-IE3

0.75

4

3-phase 200/50、200・220/60

63N

1/10

1/20

1/30

1/40

1/50

1/60

23.2

RWM-15-75N-10-IE3

RWM-15-75N-20-IE3

RWM-15-75N-30-IE3

RWM-15-75N-40-IE3

RWM-15-75N-50-IE3

RWM-15-75N-60-IE3

1.5

4

3-phase 200/50、200・220/60

75N

1/10

1/20

1/30

1/40

1/50

1/60

33

Model

Structure

Number of needles

Số Kim chỉ

Rotation ratio

Tỉ lệ vòng quay

Mass [kg]

SD-28A-4-L

SD-28A-4-R

Weight Type

1

1/4

0.06

SD-28B-4-L

SD-28B-4-R

Weight Type

2

1/4

0.06

SD-38B-4-L

SD-38B-4-R

SD-38B-9-L

SD-38B-9-R

Weight Type

1

1/4, 1/9

0.10

SD-38A-4-L

SD-38A-4-R

SD-38A-9-L

SD-38A-9-R

Weight Type

2

1/4, 1/9

0.10

SD-53A-4-L

SD-53A-4-R

SD-53A-5-L

SD-53A-5-R

SD-53A-6-L

SD-53A-6-R

SD-53A-9-L

SD-53A-9-R

SD-53A-12-L

SD-53A-12-R

SD-53A-16-L

SD-53A-16-R

SD-53A-25-L

SD-53A-25-R

 

Weight Type

1

1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25

0.075

SD-53B-4-L

SD-53B-4-R

SD-53B-5-L

SD-53B-5-R

SD-53B-6-L

SD-53B-6-R

SD-53B-9-L

SD-53B-9-R

SD-53B-12-L

SD-53B-12-R

SD-53B-16-L

SD-53B-16-R

SD-53B-25-L

SD-53B-25-R

Weight Type

2

1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25

0.075

SD-75A-4-L

SD-75A-4-R

SD-75A-5-L

SD-75A-5-R

SD-75A-6-L

SD-75A-6-R

SD-75A-9-L

SD-75A-9-R

SD-75A-12-L

SD-75A-12-R

SD-75A-16-L

SD-75A-16-R

SD-75A-25-L

SD-75A-25-R

SD-75A-36-L

SD-75A-36-R

SD-75A-40-L

SD-75A-40-R

SD-75A-49-L

SD-75A-49-R

SD-75A-64-L

SD-75A-64-R

Weight Type

1

1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64

0.135

SD-75B-4-L

SD-75B-4-R

SD-75B-5-L

SD-75B-5-R

SD-75B-6-L

SD-75B-6-R

SD-75B-9-L

SD-75B-9-R

SD-75B-12-L

SD-75B-12-R

SD-75B-16-L

SD-75B-16-R

SD-75B-25-L

SD-75B-25-R

SD-75B-36-L

SD-75B-36-R

SD-75B-40-L

SD-75B-40-R

SD-75B-49-L

SD-75B-49-R

SD-75B-64-L

SD-75B-64-R

Weight Type

2

1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64

0.135

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

=> Xem thêm sản phẩm hãng MIKI PULLEY tại đây

=> Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

=> Xem thêm sản phẩm khác tại đây

 

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂:
📧 support@ansgroup.asia
🏭 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh