Đại lý BIHL Vietnam,Bộ giao tiếp Asi-3 BWU3275 BIHL,BWU3275 BIHL,BIHL Vietnam,Bộ giao tiếp Asi-3 BWU3275,BWU3275,ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters,BWU3275 ASi-3 PROFIBUS Gateway tích hợp Giám sát an toàn, 2 ASi master

Đại lý BIHL Vietnam,Bộ giao tiếp Asi-3 BWU3275 BIHL

BWU3275 ASi-3 PROFIBUS Gateway tích hợp Giám sát an toàn, 2 ASi master

BWU3275

Mô tả chung:

BWU3275 là bộ giao tiếp công nghiệp Asi-3 profinet của Bihl+Wiedemann sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, tích hợp màn hình giám sát an toàn, 2 Asi masters, 1 bộ nguồn, 6 đầu vào kỹ thuật số hoặc 3 x 2 đầu vào an toàn (SIL 3, cat. 4), có thể mở rộng tối đa lên đến 62 x 2 đầu vào an toàn. Cấu hình tối đa 1922 x 2 đầu vào an toàn. 6 mạch nhả (6 đầu ra an toàn), có thể mở rộng tối đa tới 32 đầu ra an toàn, và cấu hình tối đa 992 đầu ra. Đường truyền an toàn, Cấu hình và chẩn đoán qua phương thức PROFINET hoặc giao diện Ethernet, nhận dạng địa chỉ trùng lặp, phát hiện lỗi ASi, IP20.

Thông số kỹ thuật

  • Kiểu giao tiếp: An toàn, Profinet

  • Màn hình an toàn tích hợp: Có

  • Cấp bảo vệ: IP20

  • Giao diện: PROFINET

  • Giao diện và cấu hình chẩn đoán: Ethernet

  • Nhận dạng các địa chỉ ASi trùng lặp: có

  • Chức năng dò lỗi ASi: có

 

 

 

THAM KHẢO LIST CODE VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ BÊN DƯỚI

 

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1488
ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, 2 masters
ASi-3 Master/Scanner for Allen-Bradley ControlLogix, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3363 Converter
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 master

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3363 Converter
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via PROFINET, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1488
ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, 2 masters
ASi-3 Master/Scanner for Allen-Bradley ControlLogix, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Advanced Repeater ; Circuit extension by more than 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Model: BWU1345
ASi Analogeingangsmodul, IP20, 2AE (4...20mA/0…10V)
ASi Analogeingangsmodul in IP20, 22,5 mm x 92 mm, mit 4 x COMBICON-Anschlüssen, 2 analoge Eingänge (4...20 mA/0…10 V), Eingangsspannung/Sensorversorgung wahlfrei, aus
ASi oder aus AUX, Default aus ASi, Peripherieanschluss über Klemmen, ASi Anschluss über Klemmen, 1 Single Slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Advanced Repeater ; Leitungsverlängerung über 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1703
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Model: BWU2545
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Model: BWU2544
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 master ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 ASi master, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1568
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via
RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2206
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 1 ASi master; ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 1 ASi master, 1 power supply for 2 ASi networks, 4 digital inputs, expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 2 release circuits (2 x 2 relay outputs), expandable to max. 16 safe outputs, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1703
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Model: BW1593
30 V Power Supply, 8 A
30 V Power Supply, 8 A, 115 V AC/230 V AC, power supply with range switch, IP20; Suitable for all 24 Volt ASi Gateways, ASi Gateways and Safety Monitors with specifications
"1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies".

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Model: BWU1569
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Art No: BWU2384
ASi High Power Repeater
Higher transmission and reception levels to High Power Segment A

100% Germany Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Art No: BWU1412
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or
out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Turkey Origin

Bihl+Wiedemann Vietnam

Art No.: BWU2236
ASi Safety I/O Module, IP20, 1SI/1SRO/1EDM
ASi Safety I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 4 x COMBICON connections, 1 x 2 channels safe input (SIL 3, cat. 4) for floating contacts, 1 release circuit (2 x relay outputs), 1 EDM, input voltage/sensor supply out of AUX, output voltage/actuator supply out of ASi, periphery connection via clamps, without limitation of connector cable length (loop resistance 150?), ASi connection via clamps, 2 single slaves + 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat.4), expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3274
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2238
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via PROFINET or RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2595
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL, initiators (24V)
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL or sensors/initiators (24V), for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via
clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2427
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sin/cos
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sine/cosine, for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2 x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat.4), expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3274
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2238
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via PROFINET or RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2595
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL, initiators (24V)
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL or sensors/initiators (24V), for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via
clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2427
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sin/cos
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sine/cosine, for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2 x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Advanced Repeater
Circuit extension by more than 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1368
ASi Analog Input Module, IP20, 4AI (Pt100)
ASi Analog Input Module in IP20, 25 mm x 105 mm, with 6 x COMBICON connections, 4 analog inputs (Pt100), input voltage/sensor supply out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2427
ASi Speed Monitor

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1593
30 V Power Supply, 8 A
30 V Power Supply, 8 A, 115 V AC/230 V AC, power supply with range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2702
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 4 digital inputs, expandable to max. 62 x 2 channels safe
inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 4 release circuits (2 x relay outputs and 2 x electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3317
Active Distributor ASi, IP67, 4I/4O
Active Distributor ASi, IP67, housing depth 35 mm, 4 digital inputs, 4 digital outputs, input voltage/sensor supply out of ASi, output voltage/actuator supply out of AUX, periphery connection via 2 x round cables/connecting wires, cable length 1 m, flat design, installation in cable duct possible (installation depth ? 35 mm), LED, connections for 1 x ASi and 1 x AUX profile cables, ASi connection via profile cable and piercing technology, 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1593
30 V Power Supply, 8 A
30 V Power Supply, 8 A, 115 V AC/230 V AC, power supply with range switch, IP20 Suitable for all 24 Volt ASi Gateways, ASi Gateways and Safety Monitors with
specifications "1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies".

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3363
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via PROFINET, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2535
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 4 digital inputs, expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 4 release circuits (2 x relay outputs and 2 x electronic safe outputs), expandable to max. 16 safe outputs, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface, duplicate address
recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2535
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 4 digital inputs, expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 4 release circuits (2 x relay outputs and 2 x electronic safe outputs), expandable to max. 16 safe outputs, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface, duplicate address
recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat.4), expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3274
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2238
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFINET Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via PROFINET or RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2595
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL, initiators (24V)
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, HTL or sensors/initiators (24V), for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via
clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2427
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sin/cos
ASi Speed Monitor Modular for 2 encoders, sine/cosine, for safe monitoring of speed of up to 2 indepentend axes, encoder/sensor connection via 2 x Mini I/O, diagnostic and configuration via ASi connection, ASi connection via clamps, ASi addresses depending on configuration, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1649
ASi Power Supply, 4 A
ASi Power Supply, 4 A, 90 V AC ... 265 V AC, wide range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1569
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Replaced model: BWU1412
(BWU1367) ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1644
ASi Bus Termination
Default value of the ASi Tuner
Doubling of ASi cable length

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1808
AS-i Digital I/O Module in Stainless Steel, IP20,
depth 45 mm, 4 digital inputs, 3 relay outputs, input
voltage/sensor supply out of AS-i, periphery connection via clamps, AS-i connection via clamps,
1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1368
ASi Analog Input Module, IP20, 4AI (Pt100)
ASi Analog Input Module in IP20, 25 mm x 105 mm, with 6 x COMBICON connections, 4 analog inputs (Pt100), input voltage/sensor supply out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Replaced Model: BWU1897
(BWU1364) ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
ASi Analog Input Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog inputs (4...20 mA/0…10 V), input voltage/sensor supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via
clamps, ASi connection via clamps, 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU1897
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
ASi Analog Input Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog inputs (4...20 mA/0…10 V), input voltage/sensor supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via
clamps, ASi connection via clamps, 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1368
ASi Analog Input Module, IP20, 4AI (Pt100)
ASi Analog Input Module in IP20, 25 mm x 105 mm, with 6 x COMBICON connections, 4 analog inputs (Pt100), input voltage/sensor supply out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1808
AS-i Digital I/O Module in Stainless Steel, IP20,
depth 45 mm, 4 digital inputs, 3 relay outputs, input
voltage/sensor supply out of AS-i, periphery connection via clamps, AS-i connection via clamps,
1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1644
ASi Bus Termination
Default value of the ASi Tuner
Doubling of ASi cable length

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1367
Replaced model: BWU1412
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply
selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1649
ASi Power Supply, 4 A
ASi Power Supply, 4 A, 90 V AC ... 265 V AC, wide range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1777
Replaced model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2535
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 4 digital inputs, expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 4 release circuits (2 x relay outputs and 2 x electronic safe outputs), expandable to max. 16 safe outputs, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface, duplicate address
recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2
ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat. 4), expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x fast electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3274
ASi-3 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFINET Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat. 4), expandable to max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs
in max. configuration, 6 release circuits (6 x electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992 safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic
and configuration via PROFINET or RS232 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, duplicate address recognition, ASi fault detector

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1649
ASi Power Supply, 4 A
ASi Power Supply, 4 A, 90 V AC ... 265 V AC, wide range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1367
Replaced model: BWU1412
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)
ASi Analog Output Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog outputs (0...20 mA/0...10 V), output voltage/actuator supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Replaced model: BWU3651
Advanced Repeater
Circuit extension by more than 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1808
AS-i Digital I/O Module in Stainless Steel, IP20,
depth 45 mm, 4 digital inputs, 3 relay outputs, input
voltage/sensor supply out of AS-i, periphery connection via clamps, AS-i connection via clamps, 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1368
ASi Analog Input Module, IP20, 4AI (Pt100)
ASi Analog Input Module in IP20, 25 mm x 105 mm, with 6 x COMBICON connections, 4 analog inputs (Pt100), input voltage/sensor supply out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 single slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1364
Replaced model: BWU1897
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
ASi Analog Input Module in IP20, 22,5 mm x 92 mm, with 4 x COMBICON connections, 2 analog inputs (4...20 mA/0…10 V), input voltage/sensor supply selectable, out of ASi or out of AUX, default out of ASi, periphery connection via clamps, ASi connection via clamps, 1 AB slave

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Advanced Repeater
Circuit extension by more than 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1855
Replaced model: BWU3651
Advanced Repeater
Circuit extension by more than 100 m

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1649
ASi Power Supply, 4 A
ASi Power Supply, 4 A, 90 V AC ... 265 V AC, wide range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2578
Replaced model: BWU3428
ASi Safety I/O Module, IP20, 8SI/1SO
ASi Safety I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 6 x COMBICON connections, 8 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat. 4) for floating contacts or optoelectronic protective devices, complementary switch, 1 release circuit (1 x
electronic safe output) augmented reliability, input voltage/sensor supply out of AUX, output voltage/actuator supply out of AUX, periphery connection via clamps,
without limitation of connector cable length (loop resistance 150?), ASi connection via clamps, ASi addresses depending on configuration, optimised for ASIMON360

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2384
ASi High Power Repeater
Higher transmission and reception levels to High Power Segment A

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1649
ASi Power Supply, 4 A
ASi Power Supply, 4 A, 90 V AC ... 265 V AC, wide range switch, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1567
Replaced model: BWU2544
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 master
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 ASi master, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1593
30 V Power Supply, 8 A
30 V Power Supply, 8 A, 115 V AC/230 V AC, power supply with range switch, IP20
Suitable for all 24 Volt ASi Gateways, ASi Gateways and Safety Monitors with specifications "1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies".

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat. 4), expandable to
max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x fast electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992
safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet
 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, 6 digital inputs or 3 x 2 channels safe inputs (SIL 3, cat. 4), expandable to
max. 62 x 2 channels safe inputs, 1922 x 2 channels safe inputs in max. configuration, 6 release circuits (6 x fast electronic safe outputs), expandable to max. 32 safe outputs, 992
safe outputs in max. configuration, Safe Link, diagnostic and configuration via Ethernet
 diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional, IP20

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1345
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
Note : Kiểm tra lại delivery time trước khi đặt hàng

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1345
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1897
ASi Analog Input Module, IP20, 2AI (4...20mA/0…10V)
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU1345 nếu là dự án mới

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1703
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2545
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU1703 nếu là dự án mới

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1412
ASi Analog Output Module, IP20, 2AO (0...20mA/0...10V)

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model:  BWU2535
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi-3 masters
*Mã được đề xuất thay thế cho BWU22343 nếu là dự án mới

100% Germany Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2234
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters

100% Germany Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2002
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters

100% Germany Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2822
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi-3 masters
(Recommend to replace for BWU2002 if new project)

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

support@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BIHL tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây