Đại lý Pilz Vietnam,751103 Pilz,PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay,Pilz Vietnam, 751103 Pilz Vietnam,PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay Pilz,751103 Description:  PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay,PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o 751103

Đại lý Pilz Vietnam,751103 Pilz,PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay,Pilz Vietnam

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o 751103,751103 Description:  PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o safety relay 

Rơle an toàn PNOZsigma (độc lập), đầu vào:
Đi dây 1/2 kênh có phát hiện đoản mạch giữa các tiếp điểm hoặc
không có, khởi động thủ công/tự động, đầu ra: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,
chiều rộng: 17,5 mm, thiết bị đầu cuối trình cắm lò xo, tắt giám sát
Cổng an toàn E-STOP, cổng an toàn, rèm chắn sáng.

 

CODE ORDER NHIỀU

Rờ le an toàn
Code:   750104
Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

 

Rờ le kỹ thuật số
Code:  750102
Description: PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

 

Code:  750102
Description: PNOZ s2 24VDC
 3 n/o 1 n/c
Safety relays

 

Code: 751103
Description:  PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
safety relay

 

Code:  773100
Description: PNOZ m1p base unit
Configurable safe small controllers

 

Code:  750167
Description: PNOZ s7.1 24VDC
 3 n/o  cascade
contact expansion

Pilz

Rờ le kỹ thuật số
Code:  777585
Description: PZE X4P 24VDC 4n/o
Contact expansion

Pilz

Rờ le kỹ thuật số
Code:  750104
 Safety Sensing
Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz

Code:  772142
Description:PNOZ m EF 8DI4DO
Configurable safe small controller

Pilz

Rơ le an toàn
Code: 787059
Description: PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
Safety relay

Pilz

Rờ le kỹ thuật số:
Code:   751105

Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
safety relay

Pilz

Rờ le an toàn
Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz

Code:  773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
expansion module

Pilz

Pilz Vietnam

Code: 750104
 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
Safety relay

Pilz Vietnam

Code: 750105
 PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Safety Relay

Pilz Vietnam

Code: 750107
 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Safety Relays

Pilz Vietnam

Code: 750111
 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

Pilz Vietnam

Code: 774325
 PNOZ X5 24VACDC 2n/o
Safety relay

Pilz  Vietnam

Code:  774310 Digital Relays
Description: PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Safety relay

Pilz  Vietnam

Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:   751104 Digital Relays
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz Vietnam

Code: 787530
 Description: PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
Safety Relays

Pilz  Vietnam

Code: 784133 Digital Relays
Description: PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  750111
Description:PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:  773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  773815
Description: PNOZ ms2p HTL
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  773100
Description: PNOZ m1p base unit
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:  773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  751104
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751103
Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751105
Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751167
Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
contact expansion

Pilz Vietnam

Code: 774314
Description: PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Safety relays

Pilz Vietnam

Code:  777601
 Description: PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  777601
 Description: PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code:  570640
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
Magnetic safety gate system

Pilz Vietnam

Code:  541060
Description: PSEN cs3.1p 1switch
safety switch

Pilz Vietnam

Code: 540321
Description: PSEN cable axial M12 8-pole 10m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  540323
Description: PSEN cable angle M12 8-pole 5m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  540324
Description: PSEN cable angle M12 8-pole 10m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  750103
Description: PNOZ s3 24VDC 2 n/o
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  541059
Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
RFiD safety switch

Pilz Vietnam

Code:  570650
Description: PSEN sl-1.0 VA 1actuator
Magnetic safety gate system

Pilz Vietnam

Code:  773103
Description: PNOZ m1p ETH
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code:  773103
Description: PNOZ m1p ETH
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code: 777530
 Description: PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code: 502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input
expansion module

Pilz Vietnam

Code: 502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code: 533120
 Description: PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
Connection cable

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

  support@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Pilz tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây