Đại lý Uras Techno Vietnam,Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn - Standard Uras Vibrator Uras Techno,Uras Techno Vietnam,Standard Uras Vibrator Uras Techno,Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn Uras Techno,Standard Uras Vibrator – Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn,Vibrators,Standard Vibrator Standard Uras Vibrator

Powder Engineering Company, Uras Techno

Đại lý Uras Techno Vietnam,Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn - Standard Uras Vibrator Uras Techno

Standard Uras Vibrator – Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Standard Uras Vibrator – Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

https://www.uras-techno.co.jp/en/products/vibrators/standard_uras_vibrator/

Tuổi thọ cao với khả năng chống rung vượt trội, mẫu cơ sở Rung có thị phần hàng đầu tại Nhật Bản.

"Máy rung Uras" bao gồm một động cơ điện với các trọng lượng không cân bằng được gắn vào cả hai đầu của trục. Đây là một thiết kế rất đơn giản và hiệu quả đã được cải tiến liên tục trong hơn 50 năm nhằm giảm thiểu tác hại của rung động đối với động cơ và tối đa hóa tuổi thọ. Máy rung Uras đáng tin cậy ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc hoặc trên biển, và để sử dụng ngoài trời trong mọi điều kiện thời tiết.

Thuận lợi

  • Cấu trúc chống rung sáng tạo cho phép bảo trì dễ dàng và mang lại tuổi thọ lâu dài.

  • Các mô hình nhỏ không yêu cầu bôi trơn định kỳ.

  • Phạm vi mô hình từ 2 đến 8 cực hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau.

  • Toàn bộ đội hình phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.

  • Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ cài đặt ngang, chéo và dọc.

  • Dấu CSA và CE có sẵn.

Ứng dụng chính

Được sử dụng làm nguồn rung cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm ngăn chặn sự tắc nghẽn trong phễu và máng trượt, kiểm tra khả năng chống rung, loại bỏ bọt khí khỏi thanh sô cô la, v.v.

Người dùng chính

Ô tô, Gốm sứ, Hóa chất, Thực phẩm, Y học, Khai thác mỏ, Kim loại phi thép, Làm giấy, Độ chính xác, Tái chế, Nghiền đá, Thép, Giao thông vận tải

Các phiên bản của Standard Uras Vibrator - Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

2 pole

KEE-0.5-2C

KEE-1-2C

KEE-2-2C

KEE-3.5-2C

KEE-6-2C

KEE-10-2C

KEE-16-2B

KEE-23-2B

KEE-30-2

KEE-40-2

4 pole

KEE-1.5-4B

KEE-3-4C

KEE-6-4C

KEE-9-4C

KEE-12-4C

KEE-17-4B

KEE-24-4B

KEE-34-4

KEE-52-4B

KEE-75-4B

KEE-84-4C

KEE-110-4

6 pole

KEE-3-6B

KEE-5-6B

KEE-9-6C

KEE-13-6C

KEE-18-6C

KEE-24-6C

KEE-34-6

KEE-45-6B

KEE-60-6B

KEE-80-6C

KEE-110-6B

KEE-140-6

KEE-165-6

KEE-185-6

KEE-210-6

8 pole

KEE-5-8B

KEE-10-8C

KEE-20-8B

KEE-32-8

KEE-54-8B

KEE-85-8

KEE-110-8B

KEE-135-8B

KEE-170-8B

KEE-210-8

 

List code đặt hàng 

KEE-0.5-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-1-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-2-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3.5-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-6-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-10-2C 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-16-2B 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-23-2B 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-30-2 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-40-2 2 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-1.5-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-6-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-9-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-12-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-17-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-24-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-4 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-52-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-52-4B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-84-4C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-4 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-3-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-5-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-9-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-13-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-18-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-24-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-34-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-60-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-80-6C 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-6B 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-140-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-165-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-185-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-210-6 4 pole

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-5-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-10-8C

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-20-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-32-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-54-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-85-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-110-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-135-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-170-8B

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam

KEE-210-8

Standard Uras Vibrator 

Máy Rung Uras Tiêu Chuẩn

Uas Techno Vietnam