Đại lý Pilz Vietnam,750167 Pilz,PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o Pilz,Pilz Vietnam,750167 Pilz Vietnam,PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o Pilz Vietnam,750167,Description: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade contact expansion,PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade Product ID: 751167

Đại lý Pilz Vietnam,750167 Pilz,PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o Pilz,Pilz Vietnam

750167 Description: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade contact expansion

 

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o nối tầng

ID sản phẩm:  751167

Mở rộng tiếp điểm PNOZsigma, có thể xếp tầng, đầu ra: 3 N/O, UB = 24 V DC Chiều rộng 17,5 mm, đầu cuối lò xo cắm vào, khối tiếp điểm để mở rộng tiếp điểm liên quan đến các khối điều khiển liên quan đến an toàn... 

CODE ORDER NHIỀU

Rờ le an toàn
Code:   750104
Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

 

Rờ le kỹ thuật số
Code:  750102
Description: PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

 

Code:  750102
Description: PNOZ s2 24VDC
 3 n/o 1 n/c
Safety relays

 

Code: 751103
Description:  PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
safety relay

 

Code:  773100
Description: PNOZ m1p base unit
Configurable safe small controllers

 

Code:  750167
Description: PNOZ s7.1 24VDC
 3 n/o  cascade
contact expansion

Pilz

Rờ le kỹ thuật số
Code:  777585
Description: PZE X4P 24VDC 4n/o
Contact expansion

Pilz

Rờ le kỹ thuật số
Code:  750104
 Safety Sensing
Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz

Code:  772142
Description:PNOZ m EF 8DI4DO
Configurable safe small controller

Pilz

Rơ le an toàn
Code: 787059
Description: PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
Safety relay

Pilz

Rờ le kỹ thuật số:
Code:   751105

Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
safety relay

Pilz

Rờ le an toàn
Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz

Code:  773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
expansion module

Pilz

Pilz Vietnam

Code: 750104
 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
Safety relay

Pilz Vietnam

Code: 750105
 PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Safety Relay

Pilz Vietnam

Code: 750107
 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Safety Relays

Pilz Vietnam

Code: 750111
 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

Pilz Vietnam

Code: 774325
 PNOZ X5 24VACDC 2n/o
Safety relay

Pilz  Vietnam

Code:  774310 Digital Relays
Description: PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Safety relay

Pilz  Vietnam

Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:   751104 Digital Relays
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz Vietnam

Code: 787530
 Description: PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
Safety Relays

Pilz  Vietnam

Code: 784133 Digital Relays
Description: PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  750111
Description:PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:  773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  773815
Description: PNOZ ms2p HTL
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  773100
Description: PNOZ m1p base unit
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code:  751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

Pilz Vietnam

Code:  773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o
expansion module

Pilz Vietnam

Code:  751104
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751103
Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751105
Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  751167
Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
contact expansion

Pilz Vietnam

Code: 774314
Description: PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Safety relays

Pilz Vietnam

Code:  777601
 Description: PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  777601
 Description: PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code:  502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code:  570640
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
Magnetic safety gate system

Pilz Vietnam

Code:  541060
Description: PSEN cs3.1p 1switch
safety switch

Pilz Vietnam

Code: 540321
Description: PSEN cable axial M12 8-pole 10m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  540323
Description: PSEN cable angle M12 8-pole 5m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  540324
Description: PSEN cable angle M12 8-pole 10m
Connection cable

Pilz Vietnam

Code:  750103
Description: PNOZ s3 24VDC 2 n/o
safety relay

Pilz Vietnam

Code:  541059
Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
RFiD safety switch

Pilz Vietnam

Code:  570650
Description: PSEN sl-1.0 VA 1actuator
Magnetic safety gate system

Pilz Vietnam

Code:  773103
Description: PNOZ m1p ETH
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code:  773103
Description: PNOZ m1p ETH
Configurable safe small controllers

Pilz Vietnam

Code: 777530
 Description: PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
Safety relay

Pilz Vietnam

Code: 502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input
expansion module

Pilz Vietnam

Code: 502220
 Description: PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
Magnetic safety switch

Pilz Vietnam

Code: 533120
 Description: PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
Connection cable

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

  support@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Pilz tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây