Đại lý Eurotherm Vietnam,Bộ điều khiển công suất EPower Eurotherm,Eurotherm Vietnam,EPower Eurotherm,Bộ điều khiển công suất EPower,Eurotherm EPower Controller/ Bộ điều khiển công suất- bộ điều khiển EPower Eurotherm

Đại lý Eurotherm Vietnam,Bộ điều khiển công suất EPower Eurotherm

Eurotherm EPower Controller/ Bộ điều khiển công suất- bộ điều khiển EPower Eurotherm 

Eurotherm EPower Controller/ Bộ điều khiển công suất- bộ điều khiển EPower Eurotherm

https://www.eurotherm.com/en/products/power-control-en/power-controllers-en/epower-controller/

 

Mô tả sản phẩm

Bộ điều khiển công suất EPower Advanced SCR sử dụng các công nghệ và cải tiến mới nhất để quản lý quy trình của bạn và giảm chi phí năng lượng của bạn. Ở mọi cấp độ, nó mang lại cho bạn sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn hiện tại và trong tương lai.

 • Thiết kế mô-đun

 • Phần mềm có thể cấu hình

 • Thiết lập dễ dàng QuickStart

 • Cấu hình nâng cao sử dụng Trình chỉnh sửa Graphical Wiring Editor

 • Quản lý tải dự đoán

 • Giao tiếp linh hoạt

Thông số kĩ thuật

Digital Comms                         CC link, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet

True-power-control                  Yes

Maximum Current (Amps)        Compact 50-630A, Decentralised 800-4000A (MC)

Maximum Voltage (Volts)        690V

Controlled Phases                     1-2 x 2, 1-4 x 1, 3

Các dòng sản phẩm:

 • Eurotherm  EPack-1PH: EPack-1PH-50A, EPack-1PH-100A, EPack-1PH-160A, EPack-1PH-250A, EPack-1PH-400A, EPack-1PH-500A, EPack-1PH-630.

 • Eurotherm  EPack-2PH: EPack-2PH-50A, EPack-2PH-100A, EPack-2PH-160A, EPack-2PH-250A, EPack-2PH-400A, EPack-2PH-500A, EPack-2PH-630.

 • Eurotherm  EPack-3PH: EPack-3PH-50A, EPack-3PH-100A, EPack-3PH-160A, EPack-3PH-250A, EPack-3PH-400A, EPack-3PH-500A, EPack-3PH-630.

 • Eurotherm EPack-4PH: EPack-4PH-50A, EPack-4PH-100A, EPack-4PH-160A, EPack-4PH-250A, EPack-4PH-400A, EPack-4PH-500A, EPack-4PH-630.

 • Eurotherm Epack-PWR: EPack-PWR-50A, EPack-PWR-100A, EPack-PWR-160A, EPack-PWR-250A, EPack-PWR-400A, EPack-PWR-500A, EPack-PWR-630.

Lý tưởng cho: Chế biến thực phẩm, Lò nung thủy tinh, Nhựa - lò nung chân không, Lò nung nhiệt độ cao, Xử lý nhiệt độ nóng chảy

 

3 DIGIT TEMP CONTROLLER
Code: TMS431115000

Eurotherm Vietnam

Advanced Controllers/Programmers
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300 E

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

EA51 Medium Torque Actuator
120V 50Hz Actuator 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: SRI990-BIQS7EAA-R

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKC 611251300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS 832143000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: LFS
Input:TC,  20mA, 60mV, 5V and 10V: 83
VALVE MOTOR OUT 1 – 2  RELAY WITH INTERLOCK: 2
ALARM OUT 3 -4:2 RELAY: 1
OPTIONS:RS485  or 2  DIG IN: 4
POWER SUPPLY:100 - 240V AC :3
MOUNTING:PANEL MOUNTING: 000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2604MP/VH/1/0.0/33.3/0/350/BAR///0V10/
XX/XX/ENG/XX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKP111170300 E

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

KD485/ADE/00/232/4XX 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ero Electronic Temperature Control
PKC 611 250 300 220V

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ero Electronic Temperature Control
LDS 49 113 000 220V

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

KD485/ADE/00/232/4XX 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKC 611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 LFS 832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controller  1/8 DIN
Code:TMS431103000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2500M/AI3//XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by : model E-FIT.
EFIT MODEL (EFIT) Single Phase Power Controller
Standard
Code: EFIT/25A/230V/0V5/PA/ENG/SELF/XX/NOFUSE/-

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS
Input: TC, 20mA, 60mV, 5V and 10V: 93
VALVE MOTOR OUT 1 – 2: 2 RELAY WITH INTERLOCK: 2
OUT 3: RELAY/ALARM 1: 1
OPTIONS + OUT 4: RELAY/ALARM 2-3 + RS485: 3
POWER SUPPLY: 100 - 240V AC: 3
CUSTOMIZATION: STANDARD ERO LABEL: 000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3208 MODEL (3208) Controller
Code: 3208/CP/VH/LRRX/R/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controller  1/8 DIN
Code: TMS431105000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

CONVXMK13000 
RS232-422 / 485 CONVERTER.

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

EYCON20/NONE/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXXXX /TS0/XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

SRD991-BDNS7ZZZNY-1V01
Intelligent Positioner (Intrinsically Safe)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3216
MODEL (3216) Process Controller
Tipo unità (CC) Regolatore
Tensione alimentazione (VH) 85-264 Vac
Ing/Usc OP1 & OP2 (LR) Ing/Usc logici + relè (A)
FASCIA COLOUR (G) Eurotherm Green
Lingua prodotto (ENG) Inglese
Lingua manuale (ENG) Inglese
Code:3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controllers 1/16 DIN
Model: LFS SV
Ordering code: LFS832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by: TKS, MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000
(TFS9321330/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (OR 2 LOG.INP.)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version
Code: LFSSV/LFS832143000
(LFS8321430/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature controller
Ordering code: LDS491150000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER
INPUT TC, RTD
HEATING OUTPUT 1 RELAY
ALARM OUT 2 RELAY
POWER SUPPLY 24V AC/DC
CUSTOMIZATION STANDARD ERO LABEL

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: PKC/PKC611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

ITOOLS
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TKS9321330SAA0)
Note: the code SAA is a customization for SACMI FORNI. You can quote the standard product

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by: TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TFS9321330/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (OR 2 LOG.INP.)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version
Code: LFSSV/LFS832143000
(LFS8321430/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS 832143000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: LFS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TKS9321330SAA0)
Note: the code SAA is a customization for SACMI FORNI. You can quote the standard product

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2408
MODEL: (2408F) Process Controller Profibus
Code: 2408F/NG/VH/H7/XX/XX/PE/PB/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX /K/0/1000/C/RN/RE////

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers/Programmers                        
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKS, MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam


Code: 2216E/CC/VH/H7/R1/XX/2XX/XXX/
XXXXX/XXXXXX/Z/0/850/C/

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers/Programmers
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 LFS 832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: SRD991-BDNS7ZZZNY-1V01
Intelligent Positioner (Intrinsically Safe)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: PKP/PKP11117030

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: TMS/TMS431115000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3216
MODEL (3216) Process Controller
Code:3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS937113000
Temperature Control

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LDS491130000
Temperature Control

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code:P108/CC/VH/RRR/R/4CL/XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 PKC611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: LME496131000
Temperature Controller
Note: LME496131000 alr stoped production =) Clear recheck Stock before approve PO

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TMS/TMS431115000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TC2000/02/250A/440V/120V/4mA20/000/ENG/PLU/FUSE//NONE/-/-/00
MODEL (TC2000) Two leg Control of 3 phase Resistive loads
LOAD CONFIGURATION (2) Three phase loads
CURRENT (250A) 250 Amps
LINE TO LINE VOLTAGE (440V) 440 volts
AUXILIARY SUPPLY (120V) 120 volts
INPUT 1 (4mA20) 4-20 mA, INPUT 2 (000) Three phase loads
LANGUAGE (ENG) English, OPTIONS (PLU) PLU - open in alarm
OPTIONS (FUSE) Standard fuse

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controllers 1/16 DIN
Model: LFS SV
Ordering code: LFS832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: PKC611250300
Temperature Control Model

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKS Servo
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER
New Ordering code: TKS932133000
TKS9321 - SERVO + 1RLYOUT + 3DIG.INP
3 - RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
3 -  100/240 VAC
000 - ERO VERSION

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Compact controllers 1/16 DIN, Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: 2408F/VC/VH/RM/XX/XX/FH/PB/XX/ENG/ /XXXXXX
Eurotherm 2408 Temperature Controller / Programmer

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Compact controllers 1/16 DIN, Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng EUROTHERM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây