Đại lý FUJI Vietnam,Biến tần mega FRN355G1S-4A FUJI,FUJI Vietnam,FRN355G1S-4A FUJI,Biến tần mega FRN355G1S-4A,FRENIC-MEGA

Đại lý FUJI Vietnam,Biến tần mega FRN355G1S-4A FUJI,FRENIC-MEGA

biến tần mega FRN355G1S-4A - FRENIC-MEGA​

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz
CÔNG SUẤT MOTOR (kW): 355
CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA): 495.0
Mã sản phẩm: FRN355G1S-4A
Nhà sản xuất: Fuji
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO CQ hóa đơn VAT

Thông số Kỹ thuật

Tên thông số

Giá trị

Hãng sản xuất

Fuji

Điện áp cung cấp

1P 200-240V/50Hz

Ngõ ra điện áp

3P 200-240V/50Hz

Công suất ngõ ra (KVA)

4.1 KVA

Ngõ ra tần số

0.1-400 Hz

Dãi công suất

0.1-15 KW

Điều khiển đa cấp tốc độ

16 cấp

Tính năng điều khiển

Chức năng Điều khiển vị trí, tốc độ

Tính năng điều khiển

Tiết kiệm năng lượng

Tính năng điều khiển

Điều khiển PID

định dạng

Động cơ áp dụng tiêu chuẩn [kW]

Giá bán lẻ đề xuất [yên]

Ngày giao hàng

FRN0.4G1S-4J

0,4

151.000

Hàng chuẩn

FRN0.75G1S-4J

0,75

164.000

Hàng chuẩn

FRN1.5G1S-4J

1,5

219.000

Hàng chuẩn

FRN2.2G1S-4J

2.2

256.000

Hàng chuẩn

FRN3.7G1S-4J

3.7

331.000

Hàng chuẩn

FRN5.5G1S-4J

5,5

423.000

Hàng chuẩn

FRN7.5G1S-4J

7,5

539.000

Hàng chuẩn

FRN11G1S-4J

11

604.300

Hàng chuẩn

FRN15G1S-4J

15

790.300

Hàng chuẩn

FRN18.5G1S-4J

18,5

1.046.000

Hàng chuẩn

FRN22G1S-4J

hai mươi hai

1.237.000

Hàng chuẩn

FRN30G1S-4J

30

1.531.000

Hàng chuẩn

FRN37G1S-4J

37

1.925.000

Hàng chuẩn

FRN45G1S-4J

45

2.274.000

Hàng chuẩn

FRN55G1S-4J

55

2.785.000

Hàng chuẩn

FRN75G1S-4J

75

3.867.000

Hàng chuẩn

FRN90G1S-4J

90

4.451.000

Hàng chuẩn

FRN110G1S-4J

110

5.014.000

Hàng chuẩn

FRN132G1S-4J

132

5.348.000

Hàng chuẩn

FRN160G1S-4J

160

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN200G1S-4J

200

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN220G1S-4J

220

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN280G1S-4J

280

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN315G1S-4J

315

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN355G1S-4J

355

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN400G1S-4J

400

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN500G1S-4J

500

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN630G1S-4J

630

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

định dạng

Động cơ áp dụng tiêu chuẩn [kW]

Giá bán lẻ đề xuất [yên]

Ngày giao hàng

FRN5.5G1S-4J

7,5

423.000

Hàng chuẩn

FRN7.5G1S-4J

11

539.000

Hàng chuẩn

FRN11G1S-4J

15

604.300

Hàng chuẩn

FRN15G1S-4J

18,5

790.300

Hàng chuẩn

FRN18.5G1S-4J

hai mươi hai

1.046.000

Hàng chuẩn

FRN22G1S-4J

30

1.237.000

Hàng chuẩn

FRN30G1S-4J

37

1.531.000

Hàng chuẩn

FRN37G1S-4J

45

1.925.000

Hàng chuẩn

FRN45G1S-4J

55

2.274.000

Hàng chuẩn

FRN55G1S-4J

75

2.918.000

Hàng chuẩn

FRN75G1S-4J

90

4.338.000

Hàng chuẩn

FRN90G1S-4J

110

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN110G1S-4J

132

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN132G1S-4J

160

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN160G1S-4J

200

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN200G1S-4J

220

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN220G1S-4J

280

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN280G1S-4J

355

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN315G1S-4J

400

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN355G1S-4J

450

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN400G1S-4J

500

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN500G1S-4J

630

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN630G1S-4J

710

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

định dạng

Động cơ áp dụng tiêu chuẩn [kW]

Giá bán lẻ đề xuất [yên]

Ngày giao hàng

FRN0.4G1E-4J

0,4

159.000

Hàng chuẩn

FRN0.75G1E-4J

0,75

173.000

Hàng chuẩn

FRN1.5G1E-4J

1,5

230.000

Hàng chuẩn

FRN2.2G1E-4J

2.2

270.000

Hàng chuẩn

FRN3.7G1E-4J

3.7

348.000

Hàng chuẩn

FRN5.5G1E-4J

5,5

445.000

Hàng chuẩn

FRN7.5G1E-4J

7,5

565.800

Hàng chuẩn

FRN11G1E-4J

11

638.300

Hàng chuẩn

FRN15G1E-4J

15

831.500

Hàng chuẩn

FRN18.5G1E-4J

18,5

1.102.000

Hàng chuẩn

FRN22G1E-4J

hai mươi hai

1.300.000

Hàng chuẩn

FRN30G1E-4J

30

1.610.000

Hàng chuẩn

FRN37G1E-4J

37

2.024.000

Hàng chuẩn

FRN45G1E-4J

45

2.392.000

Hàng chuẩn

FRN55G1E-4J

55

2.933.000

Hàng chuẩn

FRN75G1E-4J

75

4.071.000

Hàng chuẩn

FRN90G1E-4J

90

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN110G1E-4J

110

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN132G1E-4J

132

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN160G1E-4J

160

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN200G1E-4J

200

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN220G1E-4J

220

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN280G1E-4J

280

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN315G1E-4J

315

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN355G1E-4J

355

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN400G1E-4J

400

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN500G1E-4J

500

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN630G1E-4J

630

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

định dạng

Động cơ áp dụng tiêu chuẩn [kW]

Giá bán lẻ đề xuất [yên]

Ngày giao hàng

FRN5.5G1E-4J

7,5

445.000

Hàng chuẩn

FRN7.5G1E-4J

11

565.800

Hàng chuẩn

FRN11G1E-4J

15

638.300

Hàng chuẩn

FRN15G1E-4J

18,5

831.500

Hàng chuẩn

FRN18.5G1E-4J

hai mươi hai

1.102.000

Hàng chuẩn

FRN22G1E-4J

30

1.300.000

Hàng chuẩn

FRN30G1E-4J

37

1.610.000

Hàng chuẩn

FRN37G1E-4J

45

2.024.000

Hàng chuẩn

FRN45G1E-4J

55

2.392.000

Hàng chuẩn

FRN55G1E-4J

75

3.071.000

Hàng chuẩn

FRN75G1E-4J

90

4.566.000

Hàng chuẩn

FRN90G1E-4J

110

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN110G1E-4J

132

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN132G1E-4J

160

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN160G1E-4J

200

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN200G1E-4J

220

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN220G1E-4J

280

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN280G1E-4J

355

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN315G1E-4J

400

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN355G1E-4J

450

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN400G1E-4J

500

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN500G1E-4J

630

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

FRN630G1E-4J

710

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm làm theo yêu cầu

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng FUJI tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây