4

 

PRECISION AIRCONDITIONERS EQUIPMENT

THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC

 

 

PAU-GR300SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR800SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR1800SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR3000SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR8000SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR800SE-HC

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR1800SE-HC

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR3000SE-HC

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-GR8000SE-HC

Precision air conditioners (TCU/ECU) Non-freon-gas & Energy saving models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) mẫu không dùng gas & tiết kiệm năng lượng

Apiste

 

PAU-AZ1800SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-AZ3000SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-AZ7000SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-AZW8000SE

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-AZW8000SE-HC

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-AZ2000SE-DR

Precision air conditioners (TCU/ECU) Energy saving & High precision/normal models

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) tiết kiệm năng lượng & độ chính xác cao/mẫu thông thường

Apiste

 

PAU-01FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-03FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-05FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-05FFU-DM

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A11FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A14FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A17FFU

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A11FFU-ULPA 

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A14FFU-ULPA 

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

Apiste

 

PAU-A17FFU-ULPA 

Precision air conditioners (TCU/ECU) Clean fan filter unit

Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU) vệ sinh bộ lọc quạt

ApisteA

 

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 
Messenger

 Zalo: 091 147 2255