Position Sensors in Continuous casting : Segment Gap Control

 

 Application Information

Online Real-time Gap Position Control
Spray Hoisting Position Control

► Outstanding Advantage

  • High Accuracy
  • High Reliability
  • Resistance against high temperature, dust, water and oil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Key Products Applied

RH (Rod Type) SSI Temposonics Vietnam

 

RS (IP68, IP69K) SSI Temposonics Vietnam

 

 

 

 

Position installation reference

 

 

 

 

Temposonics là công ty hàng đầu trong ngành về công nghệ và giải pháp cảm biến.

Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức hãng Temposonics Sensor tại Việt Nam.

Contact:

 sales.ans@ansvietnam.com

 support@ansgroup.asia

 028 3517 0401

 0908 016 350