EGE Air flow controllers/ Air flow sensor – Cảm biến đo lưu lượng khí

Bộ điều khiển /cảm biến lưu lượng không khí EGE là thiết bị có tính năng phản ứng nhanh và đáng tin cậy. Với nguyên tắc hoạt động không yêu cầu bất kỳ bộ phận chuyển động nào giúp cho bộ điều khiển lưu lượng không khí của EGE – có độ bền cao , không bị dây bẩn -  phù hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt . Thang đo hoạt động từ 0,2 m / s đến 25 m / s.

ID No

EGE type

EGE Product series

EGE Tên sản phẩm Tiếng Việt

Keyseo

P11421

LC 518 GA-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11404

LC 518 GSP-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11422

LC 521 GA-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11405

LC 521 GSP-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11423

LC 521/1 GA-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11406

LC 521/1 GSP-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11424

LC 521/2 GA-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11407

LC 521/2 GSP-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11425

LC 521/3 GA-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11408

LC 521/3 GSP-Ex22

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11373

LDN 1009 GAPL

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11301

LDN 510 GA

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11300

LDN 510 GR

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11299

LDN 510 GSP

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11388

LDS 1000 GAPL

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11382

LDV 1025 GAPL

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11383

LDV 1040 GAPL

Air flow Sensors EGE

Cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P11240

LG 518 GA

Air flow controller EGE

Bộ điều khiển lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,  đại lý EGE

P11237

LG 518 GSP

Air flow controller EGE

Bộ điều khiển lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,  đại lý EGE

P11098

LN 450 GA-K

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11099

LN 450 GA-S

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11108

LN 450 GR-K

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11109

LN 450 GR-S

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11134

LN 450 GSP-K

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11137

LN 450 GSP-S

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11106

LN 450 WR1-K

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11107

LN 450 WR2-K

EGE air flow sensor Series LN450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11097

LN 520 GA

EGE air flow sensor Series LN500

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11096

LN 520 GSP

EGE air flow sensor Series LN500

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11135

LNZ 450  GSP-K

EGE air flow sensor Series LNZ450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11110

LNZ 450 GA-K

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11111

LNZ 450 GA-S

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11104

LNZ 450 GR-K

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11105

LNZ 450 GR-S

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11136

LNZ 450 GSP-S

EGE air flow sensor Series LNZ450

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11102

LNZ 450 WR1-K

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11103

LNZ 450 WR2-K

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11100

LTZ 421 K-A2  

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P11101

LTZ 421 S-A2

EGE air flow sensor Series LTZ

Đầu dò cảm biến lưu lượng khí EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

Xem thêm sản phẩm tại đây:


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255