BA 9043, P/N 0039122, Relay bảo vệ dưới áp Dold, 400HZ 400V 0,5-10S

Undervoltage relay BA 9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S của Dold thuộc dòng VARIMETER giám sát mạng AC 3 pha. Việc đo lường rất đơn giản và không cần nối thêm dây vì không cần nguồn điện phụ trợ. Thiết kế cài đặt thân thiện với người dùng, với 2 nút công tắc vặn trên bề mặt sản phẩm – người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt.

 

1. Lợi điểm của relay bảo vệ dưới áp Dold BA 9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S

  • Bảo trì dự phòng
  • Cho năng suất cao hơn
  • Xác định lỗi nhanh chóng

 

2. Thông số kỹ thuật cơ bản của relay bảo vệ dưới áp BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S

 

  • Chiều rộng: 45mm
  • Độ trễ vận hành: Đúng
  • 1-/3 pha: 3
  •  Điện áp danh định tối đa: 3/N AC 690/400V
  • Điện áp phụ trợ: Không có
  • Output: 2 tiếp điểm C/O
  • Kiểu thiết kế ứng dụng: Tủ điều khiển

 

3. Ứng dụng: Dùng cho tủ điều khiển trong các nhà máy công nghiệp

4. Các mã sản phẩm tương tự:

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400Hz 100V 0,5-10S

0027863

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 110V 0,5-10S

0035727

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 120V 0,5-10S

0030465

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 163V 0,5-10S

0051824

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 208V 0,5-10S

0052029

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 220V 0,5-10S

0027490

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 240V 0,5-10S

0030922

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 265V 0,5-10S

0059758

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 380V 0,5-10S

0027159

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S

0039122

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 415V 0,5-10S

0029327

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 440V 0,5-10S

0028926

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 460V 0,5-10S

0045907

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 480V 0,5-10S

0052722

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 500V 0,5-10S

0027221

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 525V 0,5-10S

0035950

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 550V 0,5-10S

0050367

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 63,5V ,5-10S

0044814

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 690V 0,5-10S

0043302

Undervoltage relay

BA9043/003 3AC50-400HZ 82V 0,5-10S

0048597

Undervoltage relay

BA9043/101 3AC50-400HZ 100V

0057125

Undervoltage relay

BA9043/101 3AC50-400HZ 400V

0046387

Undervoltage relay

BA9043/101 3AC50-400HZ 690V

0057251

Undervoltage relay

BA9043/103 3AC50-400HZ 100V 0,5-10S

0056882

Undervoltage relay

BA9043/103 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S

0056883

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ  57/100V

0044435

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ 127/220V

0051074

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ 220/380V

0041629

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ 230/400V

0051446

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ 240/415V

0052275

Undervoltage relay

BA9043/300 3/N AC50-400HZ 400/690V

0051447

Undervoltage relay

BA9043/301 3AC50-400HZ 690V

0051645

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 120/208V

0047610

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 127/220V

0030807

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 220/380V

0026903

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 230/400V

0039676

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 240/415V

0027750

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 254/440V

0029599

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 265/460V

0048527

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 277/480V

0044813

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 290/500V

0033388

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 400/690V

0044769

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 57/100V

0027144

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 63,5/110V

0034055

Undervoltage relay

BA9043 3/N AC50-400HZ 69/120V

0043024

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 100V

0028423

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 110V

0035352

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 120V

0034184

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 150V

0040794

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 208V

0049237

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 220V

0026904

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 240V

0033115

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 290V

0056565

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 380V

0026988

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 400V

0039884

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 415V

0028125

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 440V

0028610

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 460V

0037556

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 480V

0045396

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 500V

0028732

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 525V

0045681

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 550V

0060478

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 690V

0044746

Undervoltage relay

BA9043/001 3AC50-400HZ 82V

0047634