Thông tin sản phẩm

  • Tên thiết bị: Giác hút chân không
  • Mã đặt hàng: Model# 0121519
  • Nhà sản xuất: Piab

Mô tả sản phẩm

  • Giác hút chân không được tối ưu hóa để xử lý túi chứa chất lỏng, chất nhớt và thực phẩm đông lạnh.
  • Cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng tương tự như đối với ống xếp ngắn nhưng có thể xử lý được sự khác biệt lớn hơn về mức độ do chuyển động nâng dài hơn. Không thích hợp để sử dụng với mức độ chân không sâu.
  • Có thể được trang bị các vòng gia cố bằng polyamit để tăng thêm độ ổn định..

Đặc tính

  • Lưu lượng ban đầu cao, với ống thổi được gia cố lại và môi mỏng, dài
  • Thích hợp để xử lý các túi khó xử lý, ví dụ: túi chứa đầy chất lỏng, thực phẩm đông lạnh và túi nặng
  • Nhiệt độ làm việc thích hợp là -40–200 ° C
  • Phù hợp với mức độ bồi thường