Đại lý AlphaMoisture Vietnam,DS4000 AlphaMoisture,Máy đo độ ẩm điểm sương AlphaMoisture,AlphaMoisture Vietnam,DS4000 AlphaMoisture Vietnam,Máy đo độ ẩm điểm sương DS4000,DS4000 Alphamoisture Thiết bị độ ẩm điểm sương/ DS4000 Dewpoint Hygrometer

Đại lý AlphaMoisture Vietnam,DS4000 AlphaMoisture,Máy đo độ ẩm điểm sương AlphaMoisture,AlphaMoisture Vietnam

 

ALPHAMOISTURE

Giới thiệu chung:

Alpha Moisture Systems là nhà sản xuất Máy đo điểm sương và Thiết bị đo điểm sương hàng đầu. Chúng tôi đã đi tiên phong trong công nghệ đo độ ẩm vết trong hơn 30 năm. Alpha Moisture Systems đã thiết kế và sản xuất một cảm biến điện dung cực cao độc đáo hàng đầu thế giới giúp đo độ ẩm trong khí và khí nén một cách đáng tin cậy. Cảm biến của chúng tôi đo độ ẩm từ -110 °C đến +20 °C Điểm sương, tức là gần 1 phần tỷ đến 23.000 phần triệu.