Bơm màng khí KNF - DIAPHRAGM GAS PUMP

Bơm khí màng KNF vận chuyển hoặc nén khí và hơi để tạo ra chân không mà không làm ô nhiễm môi trường, có sẵn các tùy chọn cho các yêu cầu ứng dụng liên quan đến kích thước, động cơ, điều khiển, điện áp, kháng hóa chất, an toàn, độ rung, tiếng ồn và khả năng chịu nhiệt độ. Tất cả các loại máy bơm đều có khả năng vận hành không dầu

1. Bơm màng khí KNF Series NMP 03

 • Flow Rate (max.): 0.33 l/min
 • Pressure (max.): 0.33 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 600 mbar (abs.)

 

Model

Tên sản phẩm

 

NMP03KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMP 03

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP03KPDC-M

Bơm màng khí KNF Series NMP 03

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP03KPDC-S 3V

Bơm màng khí KNF Series NMP 03

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP03KPDC-M 1.5V

Bơm màng khí KNF Series NMP 03

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

 

 

2. Bơm màng khí KNF Series NMP 05

 • Flow Rate (max.): 0.45 l/min
 • Pressure (max.): 0.45 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 500 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMP05KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMP 05

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP05KPDC-M

Bơm màng khí KNF Series NMP 05

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP05KPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMP 05

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP05KPDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMP 05

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

 

3. Bơm màng khí KNF Series NMS 010

 • Flow Rate (max.): 0.75 l/min
 • Pressure (max.): 0.5 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 600 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMS010KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMS 010

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMS010KPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMS 010

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

4. Bơm màng khí KNF Series NMP 09

 • Flow Rate (max.): 0.9 l/min
 • Pressure (max.): 0.65 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 500 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMP09KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMP 09

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP09KPDC-M

Bơm màng khí KNF Series NMP 09

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP09KPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMP 09

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP09KPDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMP 09

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

5. Bơm màng khí KNF Series NMP 015

 • Flow Rate (max.): 1.6 l/min
 • Pressure (max.): 0.9 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 400 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMP015KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMP 015

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015KPDC-M

Bơm màng khí KNF Series NMP 015

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015KPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMP 015

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015KPDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMP 015

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

 

6. Bơm màng khí KNF Series NMS 020

 • Flow Rate (max.): 1.7 l/min
 • Pressure (max.): 0.5 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 500 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMS020KPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMS 020

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMS020KPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMS 020

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMS020KPDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMS 020

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

 

7. Bơm màng khí KNF Series NMP 820

 • Flow Rate (max.): 2.1 l/min
 • Pressure (max.): 1.2 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 330 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMP820KPDC

Bơm màng khí KNF Series NMP 820

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP820KPDC-B/-B4

Bơm màng khí KNF Series NMP 820

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

 

8. Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

 • Flow Rate (max.): 2.2 l/min
 • Pressure (max.): 0.55 bar (rel.)
 • Vacuum (max.): 600 mbar (abs.)

Model

Tên sản phẩm

 

NMP015.1.2XPDC-S

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015.1.2XPDC-M

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015.1.2XPDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015.1.2XPDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015.1.2XTDC-L

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

NMP015.1.2XTDC-B

Bơm màng khí KNF Series NMP 015.1.2

KNF Việt Nam, KNF Vietnam

======================================================================================

-> Xem thêm nhiều dòng sản phẩm hơn tại đây: 

-> Xem nhiều mã code khác của Hãng KNF tại đây: 

---- ANS VIỆT NAM _ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA KNF ----

 

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂:
Mr. Hoàng Hà 
📧 Mail: design@ansgroup.asia
📢 Skype: design@ansgroup.asia
📲Hotline: 0877 38 38 38 
🌐 https://ansvietnam.com/
🏭 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
#ANSVietNam #thietbitudonghoa #dailychinhangANSVietNam