Bộ điều khiển PID tự động thích ứng N1200 Novus Automation - Auto-Adaptive PID Controller N1200

Giới thiệu bộ điều khiển N1200 Novus Automation

* Bộ điều khiển quá trình N1200 Novus Automation được thiết kế để kiểm soát hiệu suất cao trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Thuật toán PID tự động với khả năng thích ứng tiên tiến và hợp nhất giúp đảm bảo phản hồi nhanh chóng và chính xác cao trong các quy trình năng động với các cấu hình phức tạp
* N1200 có tốc độ lấy mẫu nhanh nhất trong số các dòng sản phẩm tương tự, điều này cho phép điều khiển PID hoạt động với khả năng đáp ứng tốt, đảm bảo động lực của quy trình chính xác. Cả độ bền điện tử và vỏ bọc bằng vật liệu chống cháy đều tuân thủ các phê duyệt chính cấp thế giới cho các thiết bị công nghiệp
 

 

N1200 Series Novus Automation

LIST CODE PID N1200 Series

 

Models Description
81202HC124 N1200-HC USB 24V Heating/Cool. controller 2 relays, 48x48 mm
81202HC120 N1200-HC USB Heating/Cooling controller, 2 relays, 48x48 mm
8120200634 N1200-DIO USB RS485 24V Process controller 2 relays 48x48 mm
8120200630 N1200-DIO USB RS485 Process controller, 2 relays, 48x48 mm
81202HC224 N1200-HC USB RS485 24V Heat/Cool controller 3 relays 48x48 mm
81202HC634 N1200-HC USB DIO RS485 24V Heat/Cool. Contr 2 relays 48x48 mm
81202HC220 N1200-HC USB RS485 Heat/Cool controller 3 relays 48x48 mm
8120200524 N1200-HBD RS485 USB 24V Process Controller heater break detec. 48x48mm
8120200520 N1200-HBD RS485 USB Process Control. heater break detec. 48x48mm
8120200224 N1200 USB RS485 24V Process controller, 3 relays, 48x48 mm
8120200220 N1200 USB RS485 Process controller, 3 relays, 48x48 mm
8120200120 N1200 USB Process controller, 2 relays, 48x48 mm
8120200124 N1200 USB 24V Process controller, 2 relays, 48x48 mm