Đại lý FIFE/ Maxcess Vietnam, GMA-1-6-152.1-ISCT-KR Maxcess Vietnam,FIFE Actuator,FIFE/ Maxcess Vietnam,Maxcess Vietnam,GMA-1-6-152.1-ISCT-KR Maxcess,GMA-1 Maxcess,GMA-1-6-152.1-ISCT-KR, P/N: M335010 FIFE Actuator

Fife Web Guiding Systems & Equipment | Maxcess International

Đại lý FIFE/ Maxcess Vietnam, GMA-1-6-152.1-ISCT-KR Maxcess Vietnam

GMA-1-6-152.1-ISCT-KR , P/N: M335010 FIFE Actuator

FIFE GMA-1-3-076.1- KR GLOBAL MAXCESS ACTUATOR

GMA-1

  • Lực đẩy tĩnh tối đa của ca. 2.500N

  • Thiết kế đai ốc và vít bi giúp ma sát thấp, hoạt động hiệu quả

  • Sạch sẽ, hoạt động điện tử

  • Xây dựng bền cho độ tin cậy nhiệm vụ liên tục

  • Thiết kế cuối hành trình chống dính

  • Không cần công tắc giới hạn

  • Tương thích với tất cả các thiết bị dẫn hướng và định vị tự động của Fife

  • Kích thước và cấu hình theo yêu cầu của bạn

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Thiết bị truyền động nhẹ, cơ điện với lực đẩy tĩnh tối đa khoảng. 2.500N

GMA-1 là một thiết bị truyền động cơ điện hạng nhẹ của Fife, dành cho giá đỡ cuộn lại/cuộn lại, khung quay và cụm thanh quay nhưng cũng có thể được sử dụng như một thành phần của hệ thống rạch. GMA-1 cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt mang lại mức độ linh hoạt cao để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Thiết kế cơ khí đảm bảo ma sát thấp, hoạt động hiệu quả và chính xác, đồng thời ngăn cản lực giằng thông thường ở cuối hành trình. Công tắc giới hạn không cần thiết khi được điều khiển bởi bộ khuếch đại tín hiệu Fife. Do đó, không cần bảo trì liên tục.

CODE ORDER NHIỀU

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A
H=1250, MB=400 ; Digital Camera Sensor ; Internal P/N: M452313

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: OI-N
Operator ; Internal P/N: 202570-001

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Ethernet cable for OI-N (length 5M)
Internal P/N: C100918-0050

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: DMAXE
Controller (upgrade type) ; Internal P/N: 29L219371011

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: OI-N
wall mount bracket ; Internal P/N: 202238-001

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: 202570-001
Model: OI-N
Operator

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: 29L219371011
Model: DMAXE-1 (upgrade type)
Controller

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C100918-010
Ethernet cable of DMAXE 10M

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C104766-009
Model: LPT1A-0350-C
Sensor

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C102398-001
Model: SDE-30 type 003
Edge Averaging Sensor

100% EU/ China Origin

Maxcess/ Fife Vietnam

Model: DSE-41
PN: M431027
Digital Ultrasonic Sensor

100% EU/ China Origin

Maxcess/ Fife Vietnam

PN: 226851-020
Cable for DSE-41
Type: 2m

100% Germany/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Fife SE-44 SENSOR 2"
P/N: M266337
Ultrasonic Sensor

 

Name of producer

Model

Brand

Specialty Sensors    Cảm biến đặc biệt

Fife DST-1 Object-Recognition Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Infrared Sensors    Cảm biến hồng ngoại

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3194-306-05 Eagle Eye

Fife/Maxcess Vietnam

Ultrasonic Sensors  Cảm biến siêu âm

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Line Guide and other Optical Sensors     Các cảm biến quang khác

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3662 Line Scan Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Visible Light and Laser Sensors              Cảm biến laser

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3257 LED Light Source

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSS Digital Sensing System

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3218 Center-Guide Detector

Fife/Maxcess Vietnam

Pneumatic Sensors   Cảm biến khí nén

Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Metal  Cảm biến cho kim loại

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Wide Band Sensors  Cảm biến băng rộng

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Opaque Material                        Cảm biến cho vật liệu mờ

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Transparent Materials              Cảm biến cho vật liệu trong suốt

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Woven Material                         Cảm biến cho vật liệu dệt

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Nonwoven Material                  Cảm biến cho vật liệu không dệt

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Printed Material                                 Cảm biến cho vật liệu in

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Carpet                                                Cảm biến cho thảm

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife Sensors by Product Number                 Cảm biến Fife theo số sản phẩm

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

 

Origin

Brand

Code

100% USA Origin

FIFE/ Maxcess Vietnam

Type:  GMA-1-6-152.1-ISCT-KR
 P/N: M335010
 FIFE Actuator

100% Germany Origin

Leuze Vietnam

Code: MLD530-RT2M
 Rugged and versatile Type 4 safety 2 -beam light grid transceiver. Int. Muting controller. 2 or 4 sensor muting. 24VDC 2 x PNP OSSD safety outputs. M12 8-pin connection. Aut/Man restart EDM. IP67 Status 7-segment LEDs. Int. LED muting lamp

100% Germany Origin

Novotechnik Vietnam

Model: TRS-0050
 Art No: 023272
 Position Transducer

100% EU Origin

Beckoff Vietnam

Code:  EL4112
 Description: EtherCAT Terminal, 2-channel analog output, current, 0…20 mA, 16 bit

100% EU
 Origin

IKA Vietnam

RO 10
 0003691000
 Magnetic stirrer without heating, 10 positions
 10-position digital magnetic stirrer without heating, designed for synchronous stirring. The magnetic coil technology
 provides noiseless and consistent stirring on all positions. Speed remains constant, even when load changes. The closed
 and compact design allows easy cleaning and protects the equipment against the penetration of liquids. Additionally, a
 removable transparent anti-slip mat is included.
 - Adjustable reverse operation
 - Wear free magnetic coils
 - Error code display
 - Easy operation with touch keypad
 - Suitable for continuous operation
 - Speed range: 0 - 1200 rpm

100% EU
 Origin

IKA Vietnam

IKAFLON 25 round
 0004488900
 Magnetic stirring bar, round, 25x8 mm, 5 Pcs.
 Dimensions (L x Ø): 25 x 8 mm
 The round, cylindrical form without pivot ring ensures even mixing.
 The PTFE coating is chemically inert and resistant to aggressive chemicals.
 Suitable for a varity of vessels with flat bottoms.
 Universal stirrer for a variety of applications.

100% EU
 Origin

Hora Vietnam

22969300
 Type 1211K: Two-way valve BR216RA
 Control valve with electric actuator
 Closing pressure: 950 kPa
 Body: Bronze | Rg-5 | CC499K
 Connection type: External thread acc. ISO 228/1
 Diameter nominal: DN 40
 Pressure nominal: PN 16
 kvs-value: 25 m³/h
 Stroke: 14 mm
 Characteristic: A-AB equal percentage
 Direction of flow: flow to open
 Leakage rate: EN 1349 - seat-leakage VI G 1 (tight sealing)
 Plug: VE02.2 |Parabolic plug made of CrNi-steel 1.4305
 Stem sealing: O-rings made of EPDM
 Medium: Water
 max. temperature TS: 0...+150 °C / TS>130 ° C only horizontal actuator position allowed
 Tech. terms of delivery: EN 1349 / PED 2014/68/EU art. 4/3
 Actuator connector: Stem with groove
 Identification plate: with HORA logo
 Valve equipment: VE01.1 | Pipe connection set with internal thread acc. ISO 7/1, enclosed
 Electric linear actuator type MC 160
 Type 1921E
 Type 1921E: Electric linear actuator MC160
 Power supply: 230 V AC
 Frequency: 50-60 Hz
 Actuating thrust: 1,6 kN
 Actuating time: 4 s/mm
 Input signal: AE18.3 | 4...20 mA
 Output signal: AE04.2 | 4...20 mA
 Enclosure protection: AE02.1 | IP65
 Elec. connection: Terminal
 Actuator stroke: <= 20 mm
 Attachment: For HORA valves DN15 - DN65 | Groove |stroke 14 - 20 mm:
 BR206GF / BR306GF / BR216GF / BR316GFBR216RA / BR316RA / BR216RA-TW
 / BR316RA-TW

100% EU
 Origin

Hydac Vietnam

907363
 HYDAC HDA 4444-A-250-000
 Pressure Transmitter

100% Japan Origin

ROSS Controls Vietnam

D2774G3929
 Valve

100% Germany Origin

Bernstein Vietnam

Part no: 6490652306
 MAK-5236-3
 Coded Magnetic Switch

100% EU Origin

TURCK Vietnam

Code: TW-R30-B128
 No. 6900503
 HF Tag

100% EU Origin

TURCK Vietnam

Code: TN-Q80-H1147
 No. 7030007
 HF Read/Write Head

100% Germany Origin

TURCK Vietnam

Code: BL20-PF-24VDC-D
 BL20 electronic module Power Feeding module
 No. 6827007

100% Germany Origin

TURCK Vietnam

Code: BL20-2RFID-S
 RFID-System-Interface
 No. 6827306

100% Germany Origin

TURCK Vietnam

Code: BL20-E-8DI-24VDC-P
 Module
 No. 6827227

100% Germany Origin

TURCK Vietnam

Code: BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P
 Module
 No. 6827226

100% Italy Origin

Electro Adda Vietnam

Ref. D1008630
 C315MN kW 132 4 poles B3 V.380 Delta 50 HZ
 Motor ONLY
 PTC thermistors
 Aluminum fan
 Top terminal box
 Shaft 39NicrMo3
 132kW
 Note : Báo giá theo nameplate

100% EU/ Slovakia
 Origin

Kromschröder Vietnam

P/N: 84315202
 UVS 10D1G1
 UV-sensor
 For monitoring gas burners in intermittent
 operation, EC type-tested
 and certified in conjunction with Elster
 Kromschröder automatic burner
 control units
 Series 10
 Quartz glass heat guard
 Rp 1/2 internal thread and cooling air
 connection
 M20 cable gland

100% EU
 Origin

Kromschröder Vietnam

P/N: 84621630
 IFD 258-5/1W
 Automatic burner control unit
 replaces Mat.No. 84620630, compatible
 Ignites and monitors gas burners, for continuous operation with
 ionization control, adjustable cut-off point, display for indicating program status and flame signal intensity, IP 54, EC type-tested and certified, FM and CSA approved
 Series 200
 Ionization or UV control
 Immediate fault lock-out or restart in the event of flame failure,
 switchable
 Safety time on start-up: 5 s
 Safety time during operation: 1 s
 Mains voltage: 230 V AC, 50/60 Hz

100% EU Origin

Kübler/ Kuebler Vietnam

8.5020.0050.1024.S110.0015
 Encoder

100% EU
 Origin

Norgren Vietnam

Code: B73G-3AK-AD3-RMG
 Filter/ regulator without gauge

100% EU
 Origin

Norgren Vietnam

Code: F73C-3AN-AD0
 Excelon F73C Series, oil removal (coalescing) filter

100% Philippines/EU Origin

MOOG Vietnam

Code: G761-3005B
 Valve

100% EU Origin

Baumer Vietnam

Type: EAL580-BBE.5WPT.13160.A
 Material No. 11202662
 Encoder

100% EU Origin

Baumer Vietnam

Type: GXMMS.7203P32
 Material No. 11173687
 Encoder

100% China Origin

CanNeed Vietnam

Model: CND-TT-200
 Digital Torque Tester

100% China Origin

CanNeed Vietnam

Model: CND-TT-CAL
 Calibration Cell for CND-TT-200

100% China Origin

CanNeed Vietnam

Accessory
 Calibrated weight group for TT-200
 Inlcudes 0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg each

100% China Origin

CanNeed Vietnam

Model: 10.TT.034
 TT-TOA-34 Cap Opening Tool for
 CanNeed-TT-200
 for the cap diameter of 32mm

100% EU/China
 Origin

EBMPAPST
 Vietnam

Model : A2D250-AA02-02
 AC Fan
 Note : recheck STOCK khi order

100% Japan/China
 Origin

Mitsusbishi
 Vietnam

New Model : FR-A840-00038-2-60
 Inverter
 (FR-A840-7.5K-1)
 Note : recheck CODE+ STOCK khi order

100% Japan/China
 Origin

Mitsusbishi
 Vietnam

Model : MR-J4-350B
 Servo Amplifier
 Note : recheck STOCK khi order

100% Japan/China
 Origin

Mitsusbishi
 Vietnam

Model : HG-SR352J
 Motor
 Note : recheck STOCK khi order

100% Japan/China
 Origin

Mitsusbishi
 Vietnam

Model : FX2N-2AD
 Converter
 Note : recheck STOCK khi order

100% EU
 Origin

Aventics
 Vietnam

MNR: R414007421
 Piloted pressure regulator

100% USA/China
 Origin

FLUKE
 Vietnam

Model : FLUKE-80PK-27
 Surface Temperature Probe
 Note : recheck STOCK khi order

100% EU
 Origin

P+F
 Vietnam

Model: NBN40-U1-A2
 Inductive sensor
 Note: recheck stock when order

100% Germany Origin

Baumuller Reparaturwerk Vietnam

Item no: 514414
 Inverter SET BM4424-SI1-21642-0311-7012
 Producer no.: 00409076

100% Germany Origin

Baumuller Reparaturwerk Vietnam

Allocation surcharge for electronic components for Item 2

100% USA Origin

Secure Pak Vietnam

Model : 25 MRA
 Torque Tester Assembly, Spring, 0 to 25 in-lbs, 1 in-lbs increments, Indicator for maximum removal and application torque

100% USA Origin

Secure Pak Vietnam

Model : Digital Torque Tester
 Torque Tester Assembly, Spring, 0 to 100 in-lbs, 1 in-lbs increments, Reads in removal and application torque
 Reads in in-lbs or newton meters.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0911472255

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MAXCESS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây