Cảm Biến Thời Tiết Thông Minh Nhỏ Gọn -  Compact Sensors Lufft Việt Nam 

Giới thiệu về series cảm biến thời tiết Lufft Việt Nam: 

Được lắp ráp từ các cảm biến riêng lẻ chính xác nhất, kết quả là dòng sản phẩm cảm biến thời tiết thông minh Lufft. Không chỉ một thiết bị cho mọi mục đích – Lufft có sự kết hợp phù hợp cho mọi ứng dụng như khí tượng, thủy văn, thời tiết giao thông, giám sát pv, AgMet hoặc tự động hóa tòa nhà.

 

 

LIST CODE SERIES COMPACT SENSORS LUFFT VIETNAM:

WS800-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS700-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS601-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS600-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS510-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS502-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS501-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS500-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS401-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh
WS400-UMB Smart Weather Sensor Cảm biến thời tiết thông minh